ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ ΦΟΙΤΗΤΩΝ ΠΡΩΗΝ ΤΜΗΜΑΤΟΣ Μ.Υ.Π.

Σύμφωνα με το ΠΔ 94/2013(ΦΕΚ 132/5-6-2013τΑ), το Τμήμα Μ.Υ.Π  έχει καταργηθεί από 31-10-2018 .

Οι Φοιτητές του πρώην Τμήματος ΜΥΠ που εντάχθηκαν στο Τμήμα Τεχνολογίας Αλιείας και Υδατοκαλλιεργειών του πρώην ΤΕΙ Δυτικής Ελλάδας μπορούν να απευθύνονται στη Γραμματεία του Τμήματος  Ζωικής Παραγωγής, Αλιείας και Υδατοκαλλιεργειών  του Πανεπιστημίου Πατρών.

Η εξυπηρέτηση τους γίνεται μέσω του email: asfasecr@upatras.gr, στα τηλέφωνα: 26310 5825326310 58353 και στο FAX:2631 05887